Privacyverklaring Gemeente Purmerend

18 februari 2020

Uw privacy is voor Gemeente Purmerend van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken via het contactformulier;
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van u persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, rectificatie of wissing van u bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.gemeentelijkvastgoed.nl allemaal doen met informatie die we over u verwerken

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met onze beheerder via postvastgoed@purmerend.nl of per telefoon op 0299-452452.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contact dat wij met u hebben. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van onze partners geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze gegevensverwerking wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, rectificatie en wissing van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
 • het laten corrigeren van foutief van u verwerkte persoonsgegevens
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Voordat wij een vraag om bijvoorbeeld inzage in behandeling nemen, moeten wij eerst uw identiteit vaststellen.

Klacht indienen
Wilt u een klacht indienen, dan kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt telefonisch contact met hen opnemen via 070-8888500 of direct via de website een klacht indienen.

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De functionaris is bereikbaar per e-mail op fg@purmerend.nl en per telefoon op 0299-452452 voor al uw vragen en verzoeken. Een klacht kan bij de functionaris worden ingediend, maar dit is niet verplicht.