Gemeentelijkvastgoed.nl is een initiatief van de gemeente Purmerend. De gemeente zet hiermee een belangrijke stap in haar wens om op een laagdrempelige manier overzicht te creëren in het aanbod van vastgoed in de regio. Het gaat daarbij om locaties (panden en gronden) die te koop, te huur of in ontwikkeling zijn. De website is bedoeld voor inwoners, ondernemers en medewerkers van de aangesloten gemeenten.

Wilt u zich aansluiten als gemeente?

Gemeenten die ook aan willen sluiten, kunnen naast het aanbieden van hun vastgoed op dit platform, ook een beroep doen op de vastgoeddiensten van de gemeente Purmerend. Als voorbeelden noemen we het bundelen van het opleidingsaanbod, het gebruikmaken van het netwerk van de gemeente Purmerend om de meest optimale locatie te vinden of om het inwinnen van advies over de vastgoedstrategie van de gemeente die daarom vraagt.

Bundelen van het opleidingsaanbod
Gemeentelijk vastgoedmanagement, ook bekend als MREM is iets van de laatste jaren. Het op peil houden van beroepsinformatie  is belangrijk om het snel ontwikkelende beroep, professioneel te houden. Door de krachten van verschillende gemeenten te bundelen kunnen we effectief (vaak in huis en tegen een gereduceerd tarief) opleidingen en trainingen organiseren.

Het aanbieden van een sterk netwerk
Een breed en sterk netwerk is belangrijk om met het vastgoed het juiste publiek te bereiken. De gemeente Purmerend biedt haar netwerk aan om voor maatschappelijke organisaties de meest optimale locatie te vinden. Dit levert tijdwinst op voor de zoekende partij en resulteert in een kwalitatief goede locatie.

Adviseren over vastgoed(strategie)
Iedere gemeente heeft een portefeuille met vastgoed. Het is belangrijk dit kwantitatief en kwalitatief goed te definiëren. De inzet en het gebruik van het vastgoed krijgt dan de meest optimale invulling. De gemeente Purmerend kan helpen om dit waar te maken. Uiteraard is dit maatwerk en altijd in overleg met het bestuur van de desbetreffende gemeente en hun vastgoedteam.

Voor meer informatie over aansluiten, neem dan contact op met team Vastgoed van de gemeente Purmerend.